این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر حسن قاسم زاده
هیأت علمی دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی

دبیر اجرائی کنفرانس

دکترمحمد علی رمضان پور 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 

دکتر حیدر جهانبخش
دانشگاه پیام نوردکتر حکمت امیری
دانشگاه لرستاندکتر حمزه شکیب
دانشگاه تربیت مدرس
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اهدای جوایز به مقالات برتر توسط شرکت DesignBuilder Software انگلستان
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به علاقه مندی شرکت DesignBuilder Software انگلستان به حمایت از محققان و پژوهشگران و حمایت از نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط نرم افزار فوق، مقرر گردید است به 3 نفر از پژوهشگرانی که با استفاده از این نرم افزار نسبت به پژوهش خود اقدام نموده باشند و از طرف کمیته داوران برتر شناخته شده باشند، جوایزی از طرف این شرکت انگلیسی داده شود.لذا از کلیه علاقه مندان و استفاده کنندگان از این نرم افزار درخواست می گردد نسبت به ارسال مقالات با کیفیت خود اقدام نمایند.

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به علاقه مندی شرکت DesignBuilder Software انگلستان  به حمایت از محققان و پژوهشگران  و حمایت از نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط نرم افزار فوق، مقرر گردید است به 3 نفر از پژوهشگرانی که با استفاده از این نرم افزار نسبت به پژوهش خود اقدام نموده باشند و از طرف کمیته داوران برتر شناخته شده باشند، جوایزی از طرف این شرکت انگلیسی داده شود.لذا از کلیه علاقه مندان و استفاده کنندگان از این نرم افزار درخواست می گردد نسبت به ارسال مقالات با کیفیت خود اقدام نمایند.


back2017-08-02Voting is3 time