دکتر حسن قاسم زاده
هیأت علمی دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی


 
 
 اطلاعیه مهم
با عنایت به تجربه دبیرخانه کنفرانس بین المللی در برگزاری ادوار کنفرانس، نکات با اهمیتی را به اطلاع پژوهشگران می رساند. این موارد در ارتباط با چگونگی عضویت در سایت، اطلاعاتی درباره تدوین و ارسال مقالات، شرایط و مسایل صدور گواهینامه های کنفرانس، اطلاعاتی درباره هزینه های کنفرانس و ... تنظیم شده اند؛ دبیرخانه کنفرانس توصیه می نماید پژوهشگران قبل از مشارکت در کنفرانس و بویژه قبل از ارسال مقالات خود نکات اشاره شده را با دقت مطالعه و رعایت نمایند. این موارد به ترتیب ذیل می باشند:
1395/12/10 ادامه مطلب


  محورهای کنفرانس
تاریخ های مهم
دبیرخانه کنفرانس

 

 

 

دکتر حکمت امیری

دکتر مهدی روانشادنیا

دکتر مهرداد حاجیان زیدی 

دکتر حیدر جهانبخش

دکتر فریدون امیدی نسب 

دکتر حمزه شکیب
دكتر راضيه قدرجانى