این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر حسن قاسم زاده
هیأت علمی دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی

دبیر اجرائی کنفرانس

دکترمحمد علی رمضان پور 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 

دکتر حیدر جهانبخش
دانشگاه پیام نوردکتر حکمت امیری
دانشگاه لرستاندکتر حمزه شکیب
دانشگاه تربیت مدرس
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

لیست سخنرانان نهایی روز کنفرانس اعلام شد
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی می رساند لیست سخنرانان روز کنفرانس به شرح زیر می باشد لذا درخواست می گردد افراد حاضر در لیست نسبت به تهیه پاور پوینت اقدام و در روز کنفرانس همراه داشته باشند.لازم به توضیح است سایر افراد که به صورت حضوری ثبت نام نموده اند می توانند در صورت حضور نسبت به تهیه و چاپ پوستر اقدام نمایند تا در بخش داوری و انتخاب مقالات برتر قرار گیرند. لازم به ذگر است گواهی های صادر شده برای سخنرانی و پوستر دارای ارزش یکسانی است.

 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی می رساند لیست سخنرانان روز کنفرانس به شرح زیر می باشد لذا درخواست می گردد افراد حاضر در لیست نسبت به تهیه پاور پوینت اقدام و در روز کنفرانس همراه داشته باشند.لازم به توضیح است سایر افراد که به صورت حضوری ثبت نام نموده اند می توانند در صورت حضور نسبت به تهیه و چاپ پوستر اقدام نمایند تا در بخش داوری و انتخاب مقالات برتر قرار گیرند. لازم به ذگر است گواهی های صادر شده برای سخنرانی و پوستر دارای ارزش یکسانی است.

کد مقالات ///    نام و نام خانوادگی

///iccea17-07620124  مهدیه زینلی کرمانی

///iccea17-09170148  اکرم وظیفه مهربانی

///iccea17-10350299  مهران کاراحمدی

///iccea17-12670420  سیدفرشاد عمارتی

///iccea17-08040202  حمید رضا بابایی

///iccea17-08070144  ابراهیم علی پور

///iccea17-10720251  معین بهزاد

///iccea17-10830257  مهناز دوستی ایرانی

///iccea17-13170578  شاهین متین

///iccea17-06530064  سحر صدیق اکبری

///iccea17-08060118  آرزو آقایی کوتنایی

///iccea17-10210210  ملیحه شریفی

///iccea17-11220329  فاطمه بایندور نصراله بگلو

///iccea17-15010681  جلال حمره

///iccea17-05410260  سروش نیک اقبالی

///iccea17-06660067  محسن بدری

///iccea17-12420465  شعله نوذری

///iccea17-13200623  اله‌بخش کاوسی

///iccea17-13330530  سولماز راستجو

///iccea17-10560230  مهدی نیکنام

///iccea17-11200328  ندا رفیع زاده

///iccea17-05740233  ناهید خودی آغمیونی

///iccea17-12640429  امیرحسین قاسمی تبار

///iccea17-13240518  مطهره رحیمی

///iccea17-13450523  علی محمودی ماندنی

///iccea17-13460505  محمد افرازی

///iccea17-14760676  سید محسن سیدی

///iccea17-15050682  مهدی فرهنگی

///iccea17-15170687  رضا محمد مومنی

///iccea17-15260704  اردلان انتظاری

///iccea17-14080594  آیدا مهرپژوه

iccea17-13850563  عبدالله خنجیback2017-10-03Voting is16 time